دست تشکل های صادراتی را برای همکاری با هدف توسعه صادرات می فشاریم

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 19 فروردين 1397 15:00

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج در دیدار با انجمن صادرکنندگان کالاهای صنعتی و معدنی، با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌هایی که در سال‌جاری برای توسعۀ صادرات کالا و خدمات تهیه شده است گفت: حدود 80 پروژه در سازمان توسعه تجارت ایران طراحی شده که از اعضای انجمن دعوت می‌کنم در پروژه‌های "متنوع سازی محصولات صنعتی صادراتی"، "متنوع‌سازی بازارهای هدف صادراتی"، "رقابتی کردن محصولات" و .... مشارکت داشته باشند. همچنین اعضای انجمن می‌توانند در پربارکردن مطالب و تهیۀ پیشنهادات اجرایی برای کمک به صادرات، نیز مواردی را بیفزایند.

در ادامه برخی از اعضای انجمن از طراحی اقداماتی که برای توسعۀ بازار عراق و افزایش صادرات تدارک دیده شده است سخن گفتند و همچنین بعضی از موانع بر سرراه ورود به بازار عراق مطرح و مقرر شد با توجه به برنامۀ هیات اعزامی به عراق، در اردیبهشت ماه سال‌جاری، نمایندۀ انجمن نیز هیات را همراهی کند تا در جلساتی با مسئولین این کشور مشکلات مطرح و چاره جویی شود.

موضوعاتی همچون صادرات خدمات مشاوره حقوقی، صادرات برق، موانع تجاری‌سازی صنایع دانش بنیان، موانع سر راه سرمایه گذاری، تولید و صادرات مشترک و تجارت تهاتری نیز از دیگر موارد مورد بحث در جلسه بود.

در این نشست که تعدادی از مدیران سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین هیات مدیرۀ انجمن صادرکنندگان کالاهای صنعتی و معدنی نیز حضور داشتند، مقرر شد انجمن در خصوص چشم انداز آتی محصولات صنعتی خوش آتیه و دارای بازار و اقداماتی که برای توسعه و متنوع سازی محصول و بازار می توان انجام داد، پیشنهادات خود را در قالب کارگروه های میزهای کالایی و کشوری در سازمان توسعه تجارت ایران ارائه نماید.

 تاریخ انتشار:1396/02/19