ضرورت توجه واحدهای تولیدی به جایگاه بسته بندی محصولات

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 11 آبان 1393 16:47

نگاه بنگاهها به موضوع بسته بندی در فرایند تحلیل رقابت باید بیشتر از گذشته جدی گرفته شود چرا كه در عرصه رقابت داخلی و خارجی و جلب رضایت مشتری این موضوع از جایگاه خاصی برخوردار است.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكید بر اینكه صنعت بسته بندی محصولات باید از سوی بنگاههای اقتصادی جدی گرفته شود گفت: امروز بخش مهمی از رونق یك بنگاه اقتصادی در فضای تجارت داخلی و خارجی را توجه به صنعت بسته بندی محصول تشكیل می دهد.
به گزارش ایلنا، مجتبی خسرو تاج با اشاره به اینكه چگونگی بسته بندی محصولات تاثیر بسزایی در كسب بازار و توسعه فعالیت اقتصادی دارد تصریح كرد: از این رو ارتقای صنعت بسته بندی محصولات و ایجاد زیرساختهای لازم دراین رابطه علاوه بر اینكه باید از سوی دولت مهم تلقی شود ضرورت توجه بیشتر بنگاهها و فعالان اقتصادی را به این مهم می طلبد.
وی افزود: نگاه بنگاهها به موضوع بسته بندی در فرایند تحلیل رقابت باید بیشتر از گذشته جدی گرفته شود چرا كه در عرصه رقابت داخلی و خارجی و جلب رضایت مشتری این موضوع از جایگاه خاصی برخوردار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: امروز بسیاری از محصولات صرفا به دلیل بسته بندی مناسب، شكل و نوع بسته بندی در بازار مصرف و رقابت، از نفوذ خوبی بهره مند هستند چرا كه نحوه و شكل ارائه محصول به دست مصرف كننده در دنیای امروز بسیار مهم است.
وی درادامه خاطر نشان كرد: دراین بین موضوع حائز اهمیت شناخت و آشنایی بنگاهها و شركتهای صادراتی در مواجه با چگونگی ارائه و نوع بسته بندی محصولات است تا بتوانند جایگاه مناسب را در مقابل رقبای داخلی و خارجی از آن خود كنند.
خسرو تاج تامین مواد اولیه و ارائه تسهیلات لازم برای توسعه صنعت بسته بندی را وظیفه دولت دانست و گفت: از یك سو حذف موانع برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع بسته بندی و از دیگر سو نهادینه سازی فرهنگ اهمیت به بسته بندی محصولات در بین فعالان عرصه تولید و تجارت دو موضوعی است كه توجه خاص مسئولان را طلب می كند.
به گفته وی؛ كسب آموزشهای تخصصی در زمینه نقش بسته بندی در بازاریابی و صادراتی كردن یك محصول ضرورتی است كه نیازمند توجه جدی است