یکشنبه, ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
ورود

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

برترندراسل

Love is wise and hatred is foolish

دیدگاه (0) کلیک: 3814

الهی قمشه ای

تصور کن یک روز صبح که از خواب بیدار میشی
ببینی به جز خودت هیچ کس توی دنیا نیست و تو صاحب تمام ثروت زمین هستی
اون روز چه لباسی می پوشی؟
چه طلایی به خودت آویزون می کنی؟
با چه ماشینی گردش می کنی؟
کدوم خونه رو برای زندگی انتخاب می کنی؟
شاید یک نصفه روز از هیجان این همه ثروت به وجد بیای اما کم کم می فهمی حقیقت چیه.
وقتی هیچ کس نیست که احساستو باهاش تقسیم کنی، لباس جدیدتو ببینه.
برای ماشینت ذوق کنه، باهات بیاد گردش، کنارت غذا بخوره، همه این داشته هات برات پوچه .

دیگه رانندگی با وانت یا پورشه برات فرقی نداره...
خونه دو هزار متری با 45 متری برات یکی میشه.

طلای 24 عیار توی گردنت خوشحالت نمی کنه..
همه اسباب شادی هست اما هیچ کدومشون شادت نمی کنه چون کسی نیست که شادیتو باهاش تقسیم کنی.

اون وقته که می بینی چقدر وجود آدم ها با ارزشه چقدر هر چیزی هر چند کوچیک و ناقص با دیگران بزرگ و با ارزشه.
شاید حاضر باشی همه دنیا رو بدی اما دوباره آدم ها کنارت باشند.....

ما با احساس زنده هستیم نه با اموال.
قدر همدیگه رو بدونیم ...

دیدگاه (0) کلیک: 4005

مولانا

گر در طلب لقمۀ نانی، نانی
گر در طلب گوهر کانی، کانی
این نکتۀ رمز اگر بدانی، دانی
هرچیز که اندر پی آنی، آنی

دیدگاه (0) کلیک: 4063

بهلول و گردو

فردی چند گردو به بهلول دادو گفت :  بشکن و بخور و برای من دعا کن.
بهلول گردوها را شکست و خورد اما دعا نکرد.
آن مرد گفت :  گردوها را می خوری نوش جان ، ولی من صدای دعای تو را نشنیدم!
بهلول گفت : مطمئن باش اگر در راه خدا داده ای ، خدا خودش صدای شکستن گردوها را شنیده است

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که خواجه خود روش بنده پروری داند...

دیدگاه (0) کلیک: 3846

(همیلتون)

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او

دیدگاه (0) کلیک: 3049

(اسکات پک)

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم

دیدگاه (0) کلیک: 3244