(اسکات پک)

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 06 آبان 1393 12:30

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم