(مترلینگ)

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 06 آبان 1393 12:30

آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است