(فرانکلین)

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 06 آبان 1393 12:30

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است