دومین نمایشگاه و همایش بین اللملی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 10 تیر 1394 16:37

توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای متعالی و رشد انسان، هنگامی موفقیت آمیز است که با یاری و مشارکت همه گروههای اجتماعی صورت پذیرد.
زنان  نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و امروز در بخش های مختلف جامعه نقش آفرینی دارند. زنان به دلیل ارتباط مستقیم با گروههای جوانان ، نوجوانان، کودکان و تأثیر تربیتی و عاطفی بر نیم دیگر جمعیت، مهمترین و مؤثرترین گروه اجتماعی به شمار می آیند،اما در کشورهای در حال توسعه علی رغم همة برنامه ریزی ها و حمایت ها هنوز نتوانسته اند به جایگاه و نقش مناسب خود دست یابند.

یکی از مهمترین زمینه های حضور زنان در عرصه توسعه پایدار، کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان است. براین اساس، نقش محوری مداخله دولتها در تقویت فرهنگ و ایجاد بستر مناسب برای گسترش کارآفرینی با ملاحظه نقش بدون جایگزین زنان در افزایش بهره وری، رشد اقتصادی و توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است.از این رو با توجه به ضرورت ملی درگسترش فرصت های کارآفرینی برای زنان، برگزاری گردهمائی تخصصی و بین المللی می تواند به نشراطلاعات درمورد نوآوریهای زنان،زمینه های کارآفرینی، رابطه کارآفرینی، توسعه اقتصادی واجتماعی ورونق بخش خصوصی باتوسعه کسب وکارزنان کمک شایان توجهی نماید.


ازاین رو "رویداد نود و چهار" با هدف تبیین جایگاه « نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار » با بهره گیری از تجربیات موفق ملی وبین المللی باتمرکزبر کارآفرینی و اشتغال زایی برگزار می شود.

 

بخش های مختلف رویداد (اولیت بندی ارائه)

 

1 جهت کسب اطلاعات تکمیلی با دبیرخانه نمایشگاه و همایش، شرکت همایش سازان امروز تماس حاصل فرمایید :
تهران- خیابان ولیعصر، روبه روی پارک ملت، نبش خیابان انصاری، برج ملت، طبقه 7، واحد 4
صندوق پستی 7177 - 19395
تلفن: 22048859 - 22037383 فکس: 2204476

 

مشاهده وب سایت همایش

دانلود فرم ثبت نام در همایش